[dhvc_form id="156"]

Så här säger lagen i Sverige:
Samtliga oljetankar mellan 1 – 10 m3 som är ovan jord måste vara besiktigade före den 1 juli 2004 och de som är inomhus före 1 juli 2006.
Om tanken inte kontrollerats riskerar ägaren att bli föremål för utredning om miljöbrott enligt miljöbalken.
Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att oljetanken är besiktigad.
En obesiktad oljetank kan få fruktansvärda konsekvenser.
Olja kan rinna ner i både din egen och dina grannars brunnar.
Skulle tanken börja läcka är det inte säkert att försäkringen täcker skadorna eftersom oljetanken varit ”olaglig”
Även om tanken aldrig mer kommer att användas måste den besiktigas.
Men om du inte skall använda tanken mer varför skall den då stå kvar?
Prismässigt har det ingen större betydelse om du väljer att besiktiga och ha kvar tanken mot att ta bort den.
Med tanke på det extra utrymmet man får är det få som låter oljetanken stå kvar.