[dhvc_form id="156"]

I Norge arbetar vi under vårt Norska bolag, TANKFJERNING A/S 

org.nr. 918 267 204

 

Vi kör i Norge alla jämna veckor. Under “Aktuellt” hittar du de orter vi åker till den närmaste tiden.

Vi kommer att sätta in två grävmaskiner fr.o.m. vecka 20 för att komma ikapp efterfrågan.

Vi undviker att åka till Norge vintertid, då vi ändå inte kan gräva. Kan bli någon resa ändå, eftersom vi måste serva de värmeinstallatörer vi gör uppdrag åt. Under högsäsongen April-Oktober är vi i Norge alla jämna veckor. Med tanke på den stora efterfrågan som just nu råder kan det bli oftare den här sommaren. Vi kommer troligen att sätta in två grävmaskiner under en tid för att hinna med under våren – sommaren.

Nedgrävda oljetankar

Nedgrävda tankar bör helst tas bort främst ur miljösynpunkt. Går inte det ska den saneras och sandfyllas. En glasfibertank tycker vi inte behöver fyllas, då den alltid kommer att vara intakt. En plåttank är det däremot viktigt att den sandfylls, plåt rostar sönder, då kan någon ramla ner i den. Om glasfibertankar tycker man olika i olika kommuner, och ett råd som kan spara pengar, är att ringa miljökontoret och fråga. En annan anledning kan vara om huset senare ska dräneras, då kan en sandfylld tank bli tung att få bort, då man oftast har mindre maskiner vid dräneringar.

När vi grävt fram tankens ovansida, töms och sanerar den innan vi rör den. Norge har inte haft besiktningstvång på tankar vart 6:e år, som vi haft i Sverige. Oftast är plåten kraftigare i Norge, men det kan ändå finnas rosthål i den. Har dessutom tanken legat i lera, har man kanske inte märkt att den läckt. Vi vill därför inte ta hand om tankar som andra grävt upp, vi vet ju inget hur det har hanterats, då kan vi heller inte skriva intyg. Skulle ett oljeläckage ha uppstått vid uppgrävningen är det olyckligt om vi blir inblandade.

Efter att vi grävt upp tanken fyller vi hålet med fyllnadsmassor i botten, samt försöker lägga tillbaka det material som låg överst sist. Önskas annat material tillkommer kostnad för inköp av det materialet. Ni kan även välja att spara ett par tusenlappar och lösa återfyllnaden på egen hand.

Innan vi kommer för att gräva, ska eventuella el och vattenledningar vara utmärkta om de befinner sig i närheten av tanken.

Nedan visar hur det ser ut när vi är klara. Nu får kunden kratta och sätta nytt gräs själv.

Bilden ovan fick vi gräva sönder en stenbeläggning för att komma åt tanken. Kunden ville ha sand överst för att det skulle vara förberett att lägga tillbaka stenarna. Vi åtar inte stensättning eftersom vi bevisligen inte kan det. Men det vet man inte förrän man provat. Den nedre bilden visar att vi inte kan det. Men kunden var nöjd, det är det viktigaste för oss.

Demontering av oljetank inomhus

Står tanken inomhus demonteras den i lämpliga bitar. Innan vi klipper ner tanken saneras den med absorberingsmedel, så plåtarna är torra och rena när vi bär ut dem. Det spelar ingen roll om tanken står i inrett rum eller i  källaren. Det blir inget oljespill, men kan förekomma lukt ett par timmar efter demonteringen.

Bilden till vänster är en tank som är fastgjuten i golvet. Här blev det en extra kostnad för kunden. Bilden nedan visar en av de som varit anställd i företaget sedan 2005. För honom finns ännu ingen tank han inte klarat av. Utmana honom och kom med en tank han inte klarar av.

Bilden nedan visar att en tank inte behöver stå på golvet. Men problem är till för att lösas.

Vi använder oss av tigersåg och nibbler för att undvika rök och gnistbildningar. Vi kan nibbla upp till 10 millimeter plåt med största maskinen.

 Pannor

Vi får ofta frågan vad det kostar att få bort en panna. Hur långt är ett snöre? Oftast kan vi lämna ett fast pris efter att vi ställt ett antal frågor. Vi frågar om pannan går att ta ut hel, ska den upp för någon trapp? Är trappen svängd eller rak, är den utvändigt eller invändigt? Helst vill vi ha bilder på pannan och de bärvägar den ska ut. Om det är fina golv o.s.v. Har vi dessa uppgifter kan vi oftast lämna ett fast pris.

Pannor måste vara frånkopplade från el och rörmokeri innan vi kommer

Här nedan en länk där du kan läsa om de bidrag som finns att få av Enova. Kopiera och klistra in i din webläsare

https://tilskudd.enova.no

Beställning

Då det krävs längre framförhållning på dessa resor, behöver vi ha din beställning i god tid, för att kunna planera resan. Beställningar och förfrågningar görs enklast via mail.

Vid beställning skall namn, adress och telefonnummer anges, likaså storlek och vilken typ av tank det är. Exempelvis glasfiber eller ståltank. Det är också bra att veta eventuell oljemängd, fyringsolja eller parafin, samt om möjligt, även plåttjocklek. Vi vill också veta om tanken står fritt eller om den är inmurad.

I det pris du får ingår resor, material samt arbetskostnader.

Vi tömmer, sanerar, demonterar och tar med oss oljetanken och tillhörande rör.

Efter utfört arbete skickar vi  tillsammans med fakturan ett intyg som Ni lämnar vidare till kommunens miljöenhet.

Arbetsfält

Vårt arbetsfält i Norge är från Larvik i söder till Lillehammar i norr. De flesta arbetena gör vi dock i Osloområdet.

För norra Norge kan vi förmedla ditt jobb till ett svenskt företag som jobbar i det området. De har Trondheim som sin södra gräns